Go to content

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dziękujemy za zainteresowanie witryną https://boostedshots.com/ („Strona”), obsługiwaną przez Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Healthily”). Healthily traktuje kwestie poufności i ochrony danych bardzo poważnie i stosują się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności ich rodzaju, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki z nich korzystamy.

1.INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000806081, NIP: 9512491164, REGON: 384482004,, kapitał zakładowy: 6.005.000,00 złotych, adres e-mail: hello@boostedshots.com.

Healthily zbiera informacje dobrowolnie podane przez Państwa podczas korzystania ze Strony oraz informacje dotyczące Państwa aktywności na Stronie. Healthily może dodatkowo gromadzić także automatyczne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa z witryny (np. oglądane podstrony). Healthily wykorzystuje do zbierania ww. danych również pliki cookies.

Państwa dane osobowe mogą być przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 • CEL PRZETWARZANIA

Healthily może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. ochrona własnych interesów np. na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony;
 3. cele statystyczne i związane z zapewnieniem funkcjonalności Strony (dane zbierane przez pliki cookies).
 • PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. Państwa zgoda – dane zbierane przy użyciu plików cookies;
 2. zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Healthily, w tym w szczególności: prowadzenie działalności marketingowej (w szczególności, reklama swoich produktów) oraz zabezpieczenie interesów na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony.
 • KATEGORIE ODBIORCÓW

Healthily może udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Healthily (np.: usługi informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Healthily;
 2. właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.
 • CZAS PRZETWARZANIA

Healthily będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez następujący okres:

 1. przez czas wykonywania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, do momentu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tym związanych oraz na czas prowadzenia działalności marketingowej;
 2. dane zbierane na podstawie zgody (cookies), do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 • PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 1. ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 2. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych, tj. do otrzymania od Healthily swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym;
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody);
 4. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 5. jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Healthily.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Healthily może korzystać z usług podmiotów pozwalających na analizę ruchu na Stronie.

Healthily może korzystać z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić użytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do zachowania użytkownika w serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookies.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

3. LOGI SERWERA

Niektóre informacje o korzystaniu przez Państwa z witryny mogą być zapisywane w warstwie serwerowej. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania witryną, w tym w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4. AKTUALIZACJA

Niniejszy dokument może być zmieniany z ważnych przyczyn.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: hello@boostedshots.com